FREE DOWNLOAD

LES HD Lite (NORGE)

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Denne demoen inneholder totalt 12 ord man kan trene på. Last ned fullversjonen for å få tilgang til 200 ord!

  En norskutviklet app, utviklet av Legi i samarbeid med Red Rock AS, som hjelper deg med å ”knekke lesekoden”: dvs. sette sammen bokstavlyder til ord. For alle som skal lære å lese på norsk.

  Bruken av touch-skjerm til å lese ord er unik i LES:

  Før en finger over bokstavene og hør hvilket ord det blir!

  Trener avkoding av 200 norske ord:

  Nivå 1: 30 ord med bokstavlydene i s o l a m e r u f å v

  Nivå 2: 50 ord med alle de norske bokstavene

  Spill for å avkode og automatisere ord innenfor fire kategorier.

  Presentasjon av alle ordene med bilder og uttale gjør at denne appen også passer i leseopplæring for fremmedspråklige.

  Det er viktig med tidlig innsats for å forebygge lesevansker. Denne appen gir trening i å trekke sammen fonemer (bokstavlyder) til ord, noe elever med dysleksi trenger å trene mye på.

  Lesing er en komplisert prosess. Denne appen bidrar i den kritiske fasen, nemlig ved sammenbinding av bokstavlydene, der mange ”faller av” og begynner å lære ord utenat, uten å ha forstått hvordan man avkoder ukjente ord.

  Et kompetansemål etter 2. klasse er: - trekke bokstavlyder sammen til ord.

  Ordene i denne første versjonen er lydrette, uten sammensatte grafemer og dobbel konsonant.

  Velg mellom:
  • Store/små bokstaver
  • Guttestemme/jentestemme
  • Skarre-r/rulle-r

  Valgmulighetene gjelder ikke for presentasjon av ordene.

  Ordene er godkjent på bokmål og nynorsk