FREE DOWNLOAD

Tiếng Anh cho bé Bộ 1 - Bắt đầu (Starters)

  • SEARCH TYPE
  Tiếng Anh cho bé Bộ 1 - Bắt đầu (Starters) icon

  Tiếng Anh cho bé Bộ 1 - Bắt đầu (Starters)

  by: 0 0

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Tiếng Anh cho bé bộ thứ 1
  - Dạy bé học chữ cái alphabet
  - Dạy bé học số từ 1 - 100
  - Dạy bé học các hình cơ bản
  - Dạy bé làm quen với tiếng Anh bằng bài hát
  - Dạy bé nghe và làm bài tập