FREE DOWNLOAD

Plastguiden

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Plastguiden – Värt att veta om plast

  Plast är en materialfamilj med nästan obegränsade användningsmöjligheter.

  Medan en del plaster kan lösas upp i vatten, tål andra starka kemikalier. Vissa plaster smälter vid låga temperaturer, andra kan användas i motorer och i andra mycket heta miljöer.

  I Plastguiden får du en bra överblick över:

  1) Plasternas betydelse i vårt samhälle

  2) De vanligaste termoplasterna med:

  • Deras typiska användningsområden (i bild och text)
  • Beskrivning av dem
  • Biofakta om de går att tillverka av förnyelsebara råvaror
  • Kemifakta av deras beståndsdelar
  • Deras egenskaper
  • Fakta om hur de kan återvinnas
  • Bearbetningsfakta (formsprutning)
  • Information om deras Nordiska leverantörer

  3) De vanligaste bearbetningsmetoderna för termoplaster med:

  • Beskrivning hur de fungerar
  • Deras fördelar och begränsningar
  • Videofilmer som visar både principer och verklig bearbetning
  • Felsökningsguide (formsprutning)

  4) De vanligaste tillsatsmedlen för termoplaster

  5) De vanligaste testmetoderna för termoplaster med:

  • Beskrivning hur de fungerar
  • Videofilmer som visar principerna

  6) Söklistor med förkortningar och varunamn

  Plastguiden bygger på information från boken ”Värt att veta om plast” Den ges ut i samarbete mellan Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB och Bruder Consulting AB. Appen är utvecklad av Semaro.